Img Construccio5
Img_Construccio3
Img_Construccio4
Img_Construccio1

 

lsr publi solucio

Som un centre autoritzat de triatge de residus de la construcció (codi de l'autorització: ET-0013) i oferim un servei professional en la gestió i el reciclatge de runes.

El nostres objectius són: 

• Gestionar la runa provinent del món de la construcció i procedir al seu corresponent reciclatge per a poder tornar-li un nou ús. 

• Fomentar la minimització mitjançant el reciclatge i la seva reutilització en origen.

LSR espera convertir-se en el centre de triatge de residus de la construcció de referència del principat i per això està equipat de la maquinària adequada i de l'equip tècnic per tal d'oferir un servei professional i competitiu garantint la màxima eficàcia durant la gestió i el reciclatge de la runa.

LSR està autoritzat com a gestor de residus que contenen fibres d'amiant per a fer-ne el transport, l'emmagatzematge i l'exportació, i està inscrit al RERA (Registre d'Empreses amb Risc d'Amiant). Disposem del material i l'equip humà especialitzat i format per a donar les màximes garanties de seguretat.

Per a complimentar aquests serveis LSR també disposa de totes les autoritzacions com a gestor i transportista autoritzat i ofereix el servei de lloguer de contenidors de runa de diferents tamanys i cubicatges per a una òptima gestió i recollida del residu.

Més informació:

Edicte del 20-01-2016 pel qual es fa pública l’ampliació de l’autorització de posada en funcionament de la instal•lació LOGÍSTICA I SERVEIS DEL RECICLATGE V&V amb raó social LOGÍSTICA I SERVEIS DEL RECICLATGE V&V, SL segons l’acord de Govern de la sessió del 23 de novembre del 2011 perquè efectuï operacions de tractament d’un centre de triatge de residus de la construcció.